NĚCO Z MINULOSTI                                                                           

                                                         poslední aktualizace : 25.4.2011 

Legendou našeho klubu je př. Ing. Jiří Kolář. Patří k zakládajícím členům Campanuly. Z jeho iniciativy se sešlo 2.4.1971 prvních 12 zájemců o alpínkářství v Bruntále. V rámci ZO ČOZS založili zájmový kroužek jehož vedoucím byl zvolen Ing. Jiří Kolář. Ve spolupráci s Okresním výborem ČZS byla připravena ustavující schůze. Konala se dne 16. 5. 1973 a nově ustavená Základní organizace „Skalničkář“ zvolila výbor, předsedou organizace se stal Ing. Jiří Kolář. Tento výbor dlouho nepracoval, nebyl schválen tehdejšími politickými orgány. Proto se dne 6. 2. 1974 schází další přípravný výbor a přijímá návrh na nový výbor ve složení:

Janotová Jana – předsedkyně, Matulay Ivan – místopředseda, Homolová Jarmila – jednatelka, Fünsterlová Vlasta – pokladník a Ing. Jiří Kolář – odborný referent. Krkolomný vznik organizace byl úspěšně završen 24. 4. 1974, kdy se konala ustavující schůze v Krnově za účasti 30  členů.

K dnešnímu dni je od doby založení klubu skalničkářů stále členy Campanuly 7 přátel, to je 23 % členů z tehdejší členské základny.

Prvním předsedou klubu skalničkářů byla Jana Janotová 1974 – 1977 ( 4 roky), poté Jaroslav Masopust 1978 – 1987 (10 let), Ing. Jiří Kolář 1988 – 1998 (11) let a od roku 1999 je předsedkyní klubu Mgr. Pavla Poloková – Šindlerová.

Ing. Jiří Kolář pracoval ve funkci místopředsedy a později předsedy klubu celých 24 let. V březnu 2011 Ing. Jiří Kolář zemřel ve věku 85 let.

 

První „skalničkářská“ výstava našeho klubu se konala ve výstavní síni bruntálského zámku a to v květnu roku 1976. Byly vystavovány skalničkami osázené  mísy, bonsaje, řezané květiny, byl upraven skalkový kout s jezírkem a uskutečnila se i ukázka aranžmá květin za účasti Vlasty Luňáčkové z Ostravy.

Druhá výstava byla pořádána v roce 1978 a ke skalničkám a bonsajím přibyly lidové výšivky členek klubu.

Výstavy se staly prestižní záležitostí klubu a konaly se jedenkráte za dva roky a poté každoročně v různých místech v Bruntále. Od roku 1992 se výstavy konají v prostorách atria Kulturního střediska v Bruntále a jejich součástí je i prodej výpěstků a poskytování odborných rad k pěstování rostlin, bonsají, zakládání skalek apod.

Součástí výstavní činnosti byla i účast na výstavách Flora Olomouc, na výstavách spřátelených skalničkářských organizací dále i účast na výstavách v rámci okresních výstav ČSZ, která trvá dodnes.  

 

Zájezdová činnost je od počátku založení klubu stěžejní činností naší organizace. Již 14 dnů po založení klubu byl uspořádán první zájezd vedený Ing. Kolářem a to do Šlechtitelské stanice Hrubčice, která se zabývala množením tulipánů a narcisů a samozřejmě nechyběla návštěva skalek na trase zájezdu. Od té doby bylo uspořádáno množství zájezdů za krásami přírody a skalek, vyjeli jsme do zahraničí, nezapomenutelné je Turecko se svoji nádhernou květenou i historií, Holandsko s účastí na Světové výstavě květin, květinovém korzu i holandské burze květin, Norsko se svými přírodními krásami a takto bychom mohli vzpomínat dále.

Myslíme si, že naší raritou je pořádání zcela specifického zájezdu a to pod názvem NEZNÁMO.  Rok 2010 byl v pořadí již 26 rokem nepřetržitého konání zájezdu tohoto typu. Nikdo se zúčastněných neví, kam se pojede, zvědavost narůstá s přibývajícími kilometry, ale nikdy nechybí krásné skalky, zahrady, arboreta, zahradní centra a přírodní zajímavosti a úzká skupina organizátorů vždy dbá na to, aby byla ukojena i touha účastníků zájezdů dovézt si něco krásného na svou skalku či zahradu. Od prvopočátku končí tento zájezd zapálením ohně, občerstvením a dobrou náladou.

Trvalé rozšiřování odborných znalostí členské základny od počátku činnosti klubu zajišťujeme formou přednášek. Během trvání činnosti klubu se u nás vystřídali přední čeští skalničkáři a odborníci na pěstování květin a stromků na slovo vzatí. Také jsme shlédli alpínkářské lokality z celého světa a mnoho krásných zahrad, parků, skalek, které naši přednášející nafotili. Poučili jsme se o pěstování skalniček, stromků, bonsají, ale také o ochraně rostlin, stavění skalky anebo způsobech množení rostlin.