NAŠE SOUČASNOST

                                                                                              poslední aktualizace : 26.3.2017

Spolek skalničkářů Campanula Bruntál je zájmová organizace, která sdružuje zájemce s láskou ke skalničkám a jejich pěstování, zájemce o pěstování dřevin i milovníky bonsají. Chceme našim členům připravit podmínky pro to, aby jejich budované skalky vypadaly jako kousek krajiny přenesené z hor do jejich zahrady. Chceme jim dodat příklady vkusu, výtvarného citu a také znalosti přírody a rostlin, které chtějí pěstovat. Proto jako významný úkol chápeme zajištění prostoru pro rozšiřování a prohlubování znalostí jednotlivých členů v této zálibě a současně také jako příspěvek k rozšiřování zájmu lidí obecně o přírodní krásy a jejich vedení k ohleduplnosti při toulkách přírodou.

 

Scházíme se na členských schůzích dvakrát do roka, poprvé na jaře, v březnu a podruhé na podzim, v listopadu. Na těchto klubových setkáních, které jsou hojně navštěvovány, zajišťujeme tematické přednášky, dáváme prostor pro diskusi k danému tématu, seznamujeme členy s plánem činnosti na nadcházející období a hodnotíme akce, které proběhly. Nedílnou součástí každého setkání je tombola. Členové zdarma přinesou do tomboly své výrobky, výpěstky i dobroty a napětí při losování zakoupených lístků roste s každou výhrou.

Výbor klubu se schází desetkrát do roka , prázdniny vynecháváme.

 

Pořádáme ročně minimálně 3 zájezdy pro členy klubu, snažíme se zajistit vždy návštěvu zahrad, skalek, arboreta či zahradnických center a to jak v České republice tak na Slovensku nebo v Polsku popřípadě malé či větší turistické vycházky a návštěvu kulturních památek navštívené oblasti..Dlouholetou klubovou tradicí je NEZNÁMO – zájezd, kdy nikdo, kromě pořádajících členů, kteří jsou tak dva maximálně tři, neví, kam povede cesta a ani co uvidí. V roce 2016 se konalo Neznámo již po 32. Tento zájezd je vždy nejdříve vyprodán a jeho popularita je obrovská a zvědavost ještě větší. Vždy navštěvujeme skalky, zahrady a zajímavá místa na trase a zájezd zakončíme zábavou, občerstvením a zažehnutou vatrou.

 

Další naší činností je spolupráce s ostatními kluby stejně zapálených milovníků skalniček, vyměňujeme si zkušenosti a setkáváme se jedenkráte ročně na Mezinárodním setkání skalničkářských klubů.

 

Od roku 2010 vydáváme znovu po několikaleté odmlce dvakrát do roka klubový zpravodaj, kde kromě části odborné jsou zprávy o činnosti a stavu členské základny, plány na další období, povídky a básničky našich členů a v rubrice „Ti, co nás přivedli k dnešku“ vzpomínáme na zakládající a dlouholeté členy Campanuly Bruntál. 

 

Členská základna má k 31.12.2016   101 členů, Průměrný věk členů je 74 let  v rozpětí od 35 do 99 let. Naši členové se rekrutují ze 16 obcí, nejvíce – z Bruntálu a z Krnova.

 Výbor má 5 členů, dále je ustanovena revizní komise v počtu 3 členů. 

Členský příspěvek je 100 Kč ročně .