Výborové schůze

01.02.2018 21:23

10. 1. 2018        10.  7. 2018

13. 2. 2018        14.  8. 2018

13. 3. 2018        11.  9. 2018

10. 4. 2018         9. 10. 2018

15. 5. 2018        13. 11. 2018

12. 6. 2018        11. 12. 2018

 

Schůze výboru se konají od 14,00 hodin v prostorách Domu s pečovatelskou

službou,  ulice 9. května,  Bruntál