2. 6. 2018 jsme se vydali poznat krásy a zajímavosti Hané.

Protože se  vyjíždělo časně ráno, přišla nám vhod první  zastávka ve  Vescé,

kde jsme se mohli probudit ranní kávou v restauraci. Pak jsme prošli kousek

golfového hřiště a obdivovali krásný výhled na Olomouc.

V Olomouci jsme prošli nádherný park s opravenými parkanovými zahradami,

na náměstí jsme se zúčastnili oslav města s přehlídkou historické rakouské

armády. Přes botanickou zahradu jsme se dostali do Rozária a obdivovali

krásu stovek květů růží.

Další zastávka byla v pevnosti Fort Křelov. Prohlédli jsme si zajímavou stavbu

a muzeum. Taky jsme se naobědvali.

Ve Horce nad Moravou jsme navštívili Sluňákov - centrum ekologických aktivit

a poslední zastávka byla v Hynkově.