Začátkem dubna rozkvetl sbírkový skleník se saxifrágami ve Staré Vsi

u  manželů  Hejskových.   Někteří naši  členové  přijali  jejich  pozvání

a mohli obdivovat krásu a rozmanitost květů těchto skalniček.

Vy, kteří jste neviděli vše v reálu, si můžete prohlédnout aspoň fotografie.

návštěva u Hejsků