Adresa spolku                            campanulabruntal@seznam.cz

 

Členové  výboru

 

Adéla Bendová                                           606 460 056,

předsedkyně                                                 adela.bendova@seznam.cz

Ing. Jaroslav Strmiska                    554 748 758, 606 700 795

jednatel                                                       strmiska.hbenesov@seznam.cz

RNDr. Ivana Fojtová                      558 270 417, 608 744 181

hospodář,  webové stránky                           fojtovaivana@seznam.cz

Soňa Olivová                                           776 014 419

matrika                                                        olivovasona@seznam.cz

Radmila Gavendová                                      776 745 487

členka výboru, tvorba časopisu                     radkagav@seznam.cz

 

 

Členové revizní komise

 

Olga Valášková                                      554 719 922, 776 319 782

předsedkyně                                                ovalaskova@seznam.cz

Milka Křištofová

Mgr. Pavla Šindlerová