Úhrada členských příspěvků

26.04.2011 19:06

Kontrolou úhrad členských příspěvků za rok 2010 a za rok 2011 bylo zjištěno,

že někteří členové dosud členské příspěvky za tato období nezaplatili.

V souladu s nově přijatými stanovami Klubu skalničkářů Campanula Bruntál

je členskou povinností příspěvky uhradit do 31. 3. na daný kalendářní rok.

 

Příspěvky ve výši 100,- Kč za rok se v hotovosti vybírají na členských schůzích.

Pokud z jakéhokoliv důvodu příspěvek zaplacen nebyl, lze příslušnou částku

uhradit na číslo účtu organizace č. 2300585863/2010 nebo složenkou

na adresu pokladní :

RNDr. Ivana Fojtová, Jiráskova 31, 794 01 Krnov, tel. 558 270 417.

(Do poznámky uveďte za koho a který rok je příspěvek hrazen).

 

Další možností, jak členský příspěvek uhradit je:

a/ pro oblast Bruntálu -  osobně doručit p. Olze Valáškové,

                                     J. E. Purkyně, Bruntál, tel: 776 319 782

b/ pro oblast Krnova – osobně doručit RNDr. Ivaně Fojtové,

                                   Jiráskova 31, Krnov, tel: 558 270 417

  

                                                                       Výbor klubu